PHP

PHP (Hypertext Preprocessor, oorspronkelijk Personal Home Page) is een veel gebruikte scripttaal, gebruikt voor het maken van dynamische (door input te veranderen) websites. Door deze scripttaal te combineren met HTML, Javascript en (My)SQL zijn grafisch zeer mooie en geavanceerde websites mogelijk.