DNS

Een Dynamic Name Server zorgt ervoor dat aanvragen voor bv. websites, bij het juiste IP-adres aankomen. Ze vertalen als het ware een web-adres naar een IP-adres.